Czy regularne wybieranie szamba ma wpływ na drożność kanalizacji ?

Czy regularne wybieranie szamba ma wpływ na drożność kanalizacji ?

Tak, regularne wybieranie nieczystości płynnych z zbiorników tj. szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków ma znaczący wpływ na drożność kanalizacji (kanałów, rur kanalizacyjnych). Gdy w porę korzystamy z usług asenizacyjnych to po opróżnienieniu zbiornika z szamba przez firmę asenizacyjną to nie tylko otrzymujemy pusty zbiornik, ale także  pustą kanalizację. Dzieje się tak, gdyż nieczystości gromadzone w rurach zalegają tam ze względu na zbyt wysoki poziom napełnienia szamba lub przepełnienia przydomowej oczyszczalni ścieków, szamba ekologicznego. Częste, regularne czyszczenie i opróżnianie zbiorników bezodpływowych jest gwarancją drożności kanalizacji oraz nie zalegania zwałów tłuszczy, które blokują przepływ innym grubszym zanieczyszczeniom. Właśnie w taki sposób tworzy się niedrożny układ kanalizacyjny, który jest zmorą gdy unikamy opróżniania szamba by zaoszczędzić pieniądze, pozornie ponieważ zapchana kanalizacja może się wiązać z ogromnymi kosztami naprawienia drożności kiedy nie jest to możliwe metodą ciśnieniową WUKO. Wtedy tylko jest to możliwe poprzez odkopanie kanalizacji i po udrożnieniu ponowne położenie, gorzej gdy np. stanie się to pod kostką brukową koszty znacząco wzrastają i wtedy jest to duży wydatek w porównaniu z jednorazowym opróżnieniem szamba.

Usługi asenizacyjne stałego wywozu ścieków przemysłowych z zakładów produkcyjnych.

Usługi asenizacyjne stałego wywozu ścieków przemysłowych z zakładów produkcyjnych.

Funkcjonowanie każdego zakładu wiąże się z bytowaniem człowieka a co za tym idzie wymaga zapewnienia podstawowych potrzeb fizjologicznych. Dlatego więc każde przedsiębiorstwo, firma produkuje ścieki bytowe, komunalne, które pochodzą właśnie z tego bytowania człowieka. Jeśli zakład, firma zajmuje się produkowaniem jakiegoś produktu spożywczego lub innego to efektem ubocznym jest powstanie odpadów przemysłowych, ścieków przemysłowych, które są bardziej niebezpieczne dla środowiska niż te komunalne ze względu na przekroczenie dopuszczanych parametrów ścieków. Jeśli przedsiębiorstwo nie posiada podłączenia do kanalizacji lub ścieki nie nadają się do wpuszczenia do układu kanalizacyjnego mimo zastosowanej podczyszczalni nieczystości płynnych przemysłowych to koniecznym jest wywożenie tychże ścieków taborem asenizacyjnym. Wiąże się to z stałą usługą asenizacyjną zapewniającą opróżnianie zbiorników, szamb po to by ponownie w nich zgromadzić nadprodukowane nieczystości płynne lub odpady płynne. Jeśli w ściekach poprodukcyjnych, przemysłowych przekroczone są parametry dopuszczalne lub ilość zawiesiny w odpadach płynnych jest zbyt duża to taki zakład produkcyjny wymaga zastosowania podczyszczalni nieczystości płynnych przemysłowych. Przeprowadzając proces oczyszczania ścieków z nadmiernej zawiesiny lub w celu zbicia przekroczonych parametrów stosuje się specjalne pixy, które służą do wytrącania z ścieków osadu lub zbicia tychże niekorzystnych parametrów przekroczonych. Plusem takiego zabiegu jest to, że duże ilości ścieków podczyszczonych trafiają do miejskiej lub gminnej kanalizacji zmniejszając znacząco koszty transportu ścieków pojazdami do przewozu szamba. W takich przypadkach tabor asenizacyjny przydaje się do przewożenia właśnie tego wytrąconego osadu z ścieków poprodukcyjnych nazywanym osadem nieodwodnionym, który powinien być transportowany na specjalne oczyszczalnie ścieków zajmujące się przetwarzaniem takiego osadu albo które taki nadmierny osad prasują na specjalnych prasach do osadu lub wirówkach w celu rozpoczęcia procesu gnicia tychże osadów już ustabilizowanych (bezpiecznych dla środowiska). Innym sposobem na unieszkodliwienie takiego osadu jest oddanie go do specjalnych biogazowni, które produkują po odpowiednim przetworzeniu z odpadu biogaz, którym zasilane są specjalne turbiny wytwarzające prąd, to tzw. energia z natury, czyli ‘’coś z niczego’’.

Wywóz nieczystości płynnych przemysłowych, ścieków przemysłowych czy warto powierzyć firmie EKOAD?

Wywóz nieczystości płynnych przemysłowych, ścieków przemysłowych czy warto powierzyć firmie EKOAD?

Nieczystości płynne towarzyszą nam od chwili powstania sieci kanalizacyjnych oraz zbiorników na nieczystości płynne nazywanymi szambami. Powoli w dzisiejszych czasach kończy się era wozów asenizacyjnych wywożących szambo i nieczystości ciekłe. Spowodowane jest to tym, że powstające sieci kanalizacyjne w dużej mierze wypierają i zastępują szambo i oczyszczalnie przydomowe. Jednakże występują miejsca, które nie są i nigdy nie będą posiadały przyłącza do kanalizacji ze względu na ukształtowanie terenu lub małą ilość gospodarstw domowych. Dlatego bezsensownym i nieopłacalnym jest wykonanie kanalizacji.

Nieczystości płynne przemysłowe ze względu na zbyt wysoką zawartość  niektórych parametrów uważane są za niebezpieczne dla środowiska a co za tym idzie ciężkimi do oczyszczenia na oczyszczalniach ścieków. Występują dwa rodzaje możliwości zredukowania przekroczonych parametrów i oczyszczenia nieczystości płynnych przemysłowych. Pierwszą metodą jest pomieszanie ścieków w reaktorze biologicznym w niewielkiej procentowej ilości z ściekami komunalnymi (bytowymi). Zazwyczaj jest to nie więcej niż 20% w stosunku do ilości nieczystości komunalnych. Drugim sposobem oczyszczenia ścieków przemysłowych jest zbicie, redukcja przekroczonych parametrów poprzez dodanie specjalnych związków na bazie pixów doprowadzających ścieki przemysłowe do poziomu możliwego do oczyszczenia w reaktorach biologicznych na gminnych i miejskich oczyszczalniach ścieków.

Przedsiębiorstwo silne i wiarygodne to takie mogące zaoferować swojemu klientowi to czego oczekuje,  czyli zadowolenie w tym przypadku z wykonanej usługi asenizacyjnej, żeby tak się stało firma trudniąca się asenizacją powinna posiadać odpowiednie możliwości. W tym przypadku odpowiednią ilość oczyszczalni odbierających i przejmujących odpady płynne przemysłowe. Nasza firma EKOAD takowe posiada co pozwala zlecić naszemu przedsiębiorstwu wywóz nieczystości płynnych przemysłowych i komunalnych. Posiadamy również odpowiednie pozwolenia na przewożenie oraz transport osadów z zakładowych podczyszczalni i oczyszczalni ścieków. Gwarantuje to nadany naszej firmie numer identyfikacyjny BDO (BAZA DANYCH ODPADOWYCH). Zapraszamy to składania zleceń na wywóz nieczystości z szamba przemysłowego, komunalnego, bytowego oraz ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Co to są usługi asenizacyjne asenizacja

Co to są usługi asenizacyjne asenizacja

Wywóz nieczystości płynnych z zbiorników bezodpływowych tj. szamba lub oczyszczalni przydomowej fachowo można nazwać usługami asenizacyjnymi. Skąd nazwa asenizacja?

Asenizacja to zabieg sanitarny polegający na usuwaniu płynnych nieczystości z dołów (szamb, osadników, przepompowni ścieków). Następnie przetransportowaniu tych nieczystości za pomocą pojazdów asenizacyjnych do przystosowanych stacji zlewnych lub oczyszczalni ścieków. Usługa czyszczenia i opróżniania szamb wraz z upływem czasu traci na znaczeniu w miarę rozbudowywania ścieki kanalizacyjnej. Kanalizacja jest prostym i bezproblemowym rozwiązaniem i sukcesywnie zastępuje kiedyś obecne na każdym kroku szamba. Dlatego więc warto podłączać się do kanalizacji ponieważ nie musimy pamiętać o terminowym opróżnianiu szamba a cena wywozu szamba jest znacząco wyższa w przypadku posiadania zbiorników bezodpływowych niż podłączenia do kanalizacji. Uwarunkowane jest to tym, że ścieki dopływowe są tańsze niż dowożone – wynika to stąd, że posiadają one więcej zanieczyszczeń stałych niż ścieki z kanalizacji. Następnym powodem tej różnicy w cenie jest to, że ścieki dowożone są zagnite i cięższe to przetworzenia niż ścieki dopływowe. Na domiar tego wszystkiego dochodzi jeszcze cena transportu nieczystości płynnych, która nie jest niska ze względu na koszt paliwa, koszty eksploatacyjne sprzętu asenizacyjnego oraz czas pracy pracownika wozu asenizacyjnego. Niestety następnym powodem tego, że korzystniejsza jest kanalizacja jest fakt konieczności posiadania faktur, rachunków, paragonów za wywóz szamba, które są konieczne w przypadku nieoczekiwanej kontroli straży miejskiej czy innej jednostki oddelegowanej do sprawdzania tych dokumentów. Warto posiadać dokumenty za opróżnianie i czyszczenie szamba z nieczystości ciekłych gdyż za ich brak grozi mandat, grzywna.

Wywóz nieczystości płynnych i szamba - dlaczego warto korzystać ze sprawdzonej firmy świadczącej usługi asenizacyjne ?

Wywóz nieczystości płynnych i szamba - dlaczego warto korzystać ze sprawdzonej firmy świadczącej usługi asenizacyjne ?

Na rynku usług asenizacyjnych obecnych jest wiele firm wykonujących wywóz szamba i nieczystości płynnych bez względu na obszar Polski, na który byśmy spojrzeli. Jednakże najlepszych od asenizacji powinno wyróżniać kilka zalet, cech istotnych z punktu widzenia klienta. Niewątpliwie kluczowymi zaletami są: uczciwość, punktualność i terminowość, jakość sprzętu i wykonywanej usługi asenizacyjnej oraz koszt usługi. Wywóz szamba, nieczystości ciekłych należy zlecać w oparciu o ocenę użytkowników korzystających z asenizacji danej firmy. Dobrym wyznacznikiem solidności takiego przedsiębiorstwa jest wizytówka firmy w google – ilość ocen oraz stopień na jaki jest oceniana firma po dodaniu opinii przez klientów.

Nasza firma jest na rynku od wielu lat a wyżej opisane cechy są dla nas kluczowe i najważniejsze. Dzięki takiemu podejściu do klienta mamy wielu stałych i zadowolonych klientów prywatnych i firm, oraz obserwujemy znaczący wzrost nowych klientów, którzy po wykonaniu pierwszej usługi asenizacyjnej pozostają w naszej firmie. Niewątpliwie wpływ na to ma fakt, że inwestujemy w nowych sprzęt do czyszczenia i opróżniania szamba, z których nie wydobywają sie nieprzyjemne hałasy oraz szczelność zaworów i sprzętu asenizacyjnego jest na najwyższym poziomie co sprawia, że klient nie musi sprzątać po wywozie szamba rozlanych fekali lub oleju z podłoża, kostki brukowej.

EKOAD od ponad 20 lat działa w południowej Wielkopolsce w trzech powiatach: powiat kaliski – miasto Kalisz, gmina Opatówek, gmina Koźminek, gmina Lisków, gmina Mycielin, gmina Żelazków, gmina Stawiszyn, gmina Blizanów, gmina Godziesze Wielkie, gmina Ceków, gmina Szczytniki, powiat turecki – miasto Turek, gmina Turek, gmina Malanów, gmina Kawęczyn, gmina Dobra, powiat sieradzki – gmina Goszczanów, gmina Błaszki, gmina Warta.

Na czym polega czyszczenie przydomowej oczyszczalni ścieków?

Na czym polega czyszczenie przydomowej oczyszczalni ścieków?

Kiedy gospodarstwo domowe lub przedsiębiorstwo nie mają możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej to są zobowiązani wmyśl obecnego prawa do posiadania zbiornika na nieczystości płynne. Do wyboru mają dwa rodzaje zbiorników bezodpływowych szambo szczelne lub przydomowa oczyszczalnia ścieków nazywana też szambem ekologicznym. Bardzo istotną zaletą przydomowych oczyszczalni ścieków jest ich niski koszt utrzymania wbrew pozorom. Szambo niestety musimy opróżniać średnio raz w miesiącu – przydomową oczyszczalnie ścieków raz w roku lub dwa razy w zależności od konstrukcji, rodzaju i ilości osób mieszkających.

Serwis przydomowej oczyszczalni zaczyna się od zamówienia raz w roku usługi asenizacyjnej. W celu opróżnienia nieczystości płynnych z szamba ekologicznego konieczne jest odkręcenie pokrywy osadnika. Osadnikiem jest zawsze ta komora, do którego dochodzi rura kanalizacyjna z posesji. Nadmierny osad wybieramy z komory do samego dna a następnie myjemy/czyścimy oczyszczalnie do pierwotnego stanu. Oczywiście występują różnego rodzaju oczyszczalnie ekologiczne i w zależności od rodzaju w niektórych do zaszczepienia bakterii do dalszej pracy potrzebne jest upuszczenie czynnego osadu z wozu asenizacyjnego. W innych przypadkach wystarcza tylko wrzucenie bakterii w postaci tabletek a w jeszcze innych napowietrzanie komory fermentacyjnej zbiornika. Po opróżnieniu zbiornika konieczne jest wyczyszczenie/ umycie filtra, który zapobiega się przedostawaniu grubych nieczystości do kolejnej czystej komory oczyszczalni. Jest to ważny element konserwacji, ponieważ pozwala on w prawidłowy i wystarczający sposób przedostawać się nieczystościom do czystej komory. Konsekwencją zaniedbanego filtra może być przepełnienie oczyszczalni ponieważ fekalia nie będą odpowiednio szybko przedostawać się do dalszej części oczyszczalni. Grozi to wylaniem nieczystości z przydomowej oczyszczalni lub zapchaniem kanalizacji gdyż nieczystości ciekłe nie będą posiadały prawidłowego odpływu. Warto więc pamiętać o właściwym i terminowym czyszczeniu szamba ekologicznego co pozwoli nam uniknąć wyżej wymienionych problemów.

Należy wspomnieć o terminowym wybieraniu szamba z takich zbiorników co pozwoli uniknąć zbyt dużego nagromadzenia nadmiernego osadu, który może dobić do takiego poziomu, że przedostanie się do czystej komory zbiornika a następnie do sączków rozprowadzających oczyszczone ścieki.