Obsługa przydomowej oczyszczalni ścieków, szamba ekologicznego.

Każdy budynek musi mieć zapewniony system odprowadzania ścieków. Jednym z stosowanych rozwiązań jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Jest to metoda, która w ciągu ostatnich lat staje sie coraz bardziej popularna ze względu swój ekologiczny charakter oraz niewielkie koszty eksploatacyjne. System przydomowej oczyszczalni ścieków jest bardzo dobrym rozwiązaniem z perspektywy późniejszych oszczędności na usługach asenizacyjnych. Asenizacja w takich zbiornikach wymagana jest z reguły raz na rok, lub dwa razy do roku w przypadkach gdy w gospodarstwie jest więcej osób niż przewiduje to zamontowana eko oczyszczalnia.

Taki zbiornik jest wtedy za mały w stosunku do ilości korzystających osób w gospodarstwie dlatego wymaga częstszego czyszczenia i opróżniania z nadmiernego osadu. Niezastosowanie się do wyżej opisanej reguły nie jest oczywiście koniecznością, ale gwarantuje uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji. Mianowicie problem z gwarancją, którymi zazwyczaj są objęte takie eko zbiorniki, a co gorsza przedostaniem się nadmiernego osadu i grubych frakcji z ścieków do kolejnych komór oczyszczalni lub systemu sączkowego. Te zanieczyszczenia mogą zablokować odpływ do systemu sączkowego lub całkowite zatkanie co może być powodem awarii oczyszczalni biologicznej. Usługa wywozu nieczystości płynnych z tego typu zbiorników pozwoli zagwarantować opróżnienie zbiornika z grubych frakcji i nadmiernego osadu a przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie mogła funkcjonować w prawidłowy sposób. Warto pamiętać o tabletkach, środkach zawierających żywe kultury bakterii, żeby takie szambo przydomowe mogło pracować w prawidłowy sposób. Pozwalają one na zaszczepienie kolonii bakteryjnych, które w późniejszych etapach wraz z obecnością tlenu, który jest niezbędny do ich funkcjonowania wytrącają nadmierny osad oczyszczając ścieki w czystą wodę. Bardzo ważną zaletą tychże bakterii jest pozytywny wpływ na redukcje toksycznych związków gazowych co ogranicza nadmierny nieprzyjemnych zapach z takiego zbiornika lub systemu kanalizacyjnego budynku. Występują dwa rodzaje zbiorników ekologicznych z systemem napowietrzania i bez napowietrzania. Jeden i drugi sposób jest prawidłowy w jednym bakterie pracują w oparciu o wytworzony tlen poprzez napowietrzenie natomiast w drugim beztlenowo bez obecności tlenu. Ile producentów tyle rozwiązań a jak wiadomo rynek jest nasycony różnymi rozwiązaniami – z napowietrzaniem/bez napowietrzania, -jednokomorowe/ dwukomorowe/trzykomorowe, z pompą rozprowadzającą oczyszczoną wodę/z rozprowadzeniem grawitacyjnym. Minusem niestety tego rozwiązania jest drogi koszt wybudowania i zamontowania w porównaniu do tradycyjnego szamba betonowego, z tworzywa sztucznego. Jednakże w pewnym stopniu rekompensatą jest właśnie oszczędność na wymaganej mniejszej częstotliwości czyszczenia i opróżniania takich zbiorników zwanym usługą asenizacyjną lub wywozem szamba. Jednak warto pamiętać o tym corocznym wywozie nieczystości płynnych z tego zbiornika, gdyż jest to na pewno tańsze rozwiązanie niż późniejsza konsekwencja awarii przydomowej oczyszczalni i koszt dużo wyższy w stosunku do samej usługi asenizacyjnej. Na koniec dodam, że warto sito i zbiornik po opróżnieniu skrupulatnie oczyścić strumieniem wody/lancą myjki ciśnieniowej (karchera) by przywrócić mu pierwotny wygląd i funkcjonalność.