Rodzaje ścieków występujących w otoczeniu oraz sposób ich transportowania

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Ze względu na pochodzenie i skład chemiczny ścieków wyróżniamy następujący podział: ścieki bytowe (komunalne), ścieki przemysłowe, rolnicze tj. odchody zwierzęce (gnojowica), wody opadowe (deszczówka), podgrzane (geotermalne źródła). Transport tych fekalii ze względu na ich stan skupienia odbywa się dwoma sposobami a mianowicie tradycyjnym transportem beczkowozami asenizacyjnymi oraz wypierającym transportem rurociągowym opartym o metodę spływu grawitacyjnego wspomaganego licznymi przepompowniami (tam gdzie nie pozwala na to ukształtowanie terenu).
Transport samochodowy ścieków odbywa się najczęściej w przypadku opróżniania przydomowego szamba, zbiornika na ścieki przy zakładzie przemysłowym lub gdy zdarzy się awaria sieci kanalizacyjnej (bezpośrednio z rurociągu lub przepompowni ścieków). Zgodnie z obowiązującym prawem, przewożąc ścieki pojazdem lub zespołem pojazdów asenizacyjnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony nie trzeba posiadać licencji na wykonywanie transportu drogowego ani zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego. W tym przypadku zastosowanie mają przepisy ustawy o transporcie drogowym, dotyczące przewozów na potrzeby własne. Niestety to nie wszystkie dokumenty jakie powinno posiadać przedsiębiorstwo zajmujące się opróżnianiem szamb. A mianowicie takowa firma powinna posiadać zezwolenie na świadczenie usług w zakresie transportu nieczystości ciekłych na terenach, na których ma zamiar świadczyć usługi. Zezwolenie tego typu jest wydawane przez każde miasto i gminę po uprzednim przedstawieniu dokumentów wymaganych i wpisanych w ustawie ministra środowiska oraz dokumentów prawa miejscowego miasta, gminy. Naturalnie by sukcesywnie realizować wywóz nieczystości trzeba posiadać umowę z oczyszczalniami ścieków aby sukcesywnie dostarczać nieczystości płynne bytowe i przemysłowe. Transport nieczystości ciekłych wymaga specjalistycznego sprzętu, załogi o wysokich kwalifikacjach oraz wieloletniego doświadczenia. Dzięki temu firma może elastycznie reagować na potrzeby klientów. Zachęcamy do współpracy z naszym przedsiębiorstwem gdyż firma EKOAD spełnia wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące opróżniania szamb i transportu nieczystości ciekłych.