W jaki sposób wyposażone są pojazdy asenizacyjne

W jaki sposób wyposażone są pojazdy asenizacyjne wywożące szambo? Wywóz nieczystości płynnych, czyli asenizacja, to usługi wymagające nie tylko wiedzy w zakresie użytkowania takich maszyn, ale także doświadczenia niezbędnego przy realizacji usługi asenizacyjnej. Podczas transportu nieczystości wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności, dlatego ta gałąź gospodarki komunalnej jest możliwa przy użyciu tylko i wyłącznie specjalistycznych pojazdów asenizacyjnych. W tym artykule przedstawimy budowę pojazdu asenizacyjnego niezbędnego do wykonania wywozu szamba. Pojazd asenizacyjny jest szczególnym rodzajem pojazdu komunalnego. Zbudowany jest z podwozia, które może być dowolnej marki np. Scania, Volvo, Man, Daf, Iveco itd. , na które jest montowana beczka asenizacyjna. Zbiornik asenizacyjny zbudowany jest ze zwiniętej blachy o grubości ścianki min. 6 mm w walec tworzący płaszcz beczki. Do płaszcza beczki metodą spawania są przytwierdzone dennice beczki tworzące razem z płaszczem konstrukcję umożliwiającą równomierne rozłożenie ciśnienia tak alby konstrukcja po wykonaniu opróżnienia szamba zachowała swój pierwotny stan oraz stateczność. W zbiorniku obecne są tzw. wzierniki, czyli oczka służące do obserwowania poziomu cieczy w beczce podczas wykonywania pompowania szamba. Na rynku dostępne są również inne rozwiązania w postaci szklanej rury umiejscowionej pionowo obok beczki, ale niestety ich wadą jest zamarzanie ścieków przy ujemnych temperaturach po wychłodzeniu nieczystości płynnych w tejże rurce. Do kompletności sprzętu asenizacyjnego niezbędny jest zbiorniczek przelewowy mający za zadanie nie dopuścić do przelania fekali na pompę asenizacyjną. Kolejnym zadaniem zbiorniczka jest zredukowanie ciśnienia wewnątrz zbiornika po zakończeniu pompowania szamba lub po napełnieniu beczki ściekami. Umożliwia to zamontowany zawór kulowy na dnie zbiorniczka, którego zadaniem jest również wypuszczenie przelanych nieczystości płynnych lub burzyn, piany powstałych w wyniku wzburzenia pompowanych fekaliów. Do wyżej opisanego zbiorniczka wężami podłączony jest kominek wyposażony w kulę przelewową. Kula ta pływa po lustrze cieczy w momencie końca napełnienia beczki. Podnosząc się wraz z poziomem nieczystości płynnych obecnych w zbiorniku asenizacyjnym zamyka pobieranie powietrza z beczki asenizacyjnej gwarantując nie przelanie ścieków na pompę asenizacyjną zapobiegając ewentualnej awarii. Najważniejszym sercem wozu asenizacyjnego jest wcześniej wspominana pompa, którą wykonując swoją pracę tworzy podciśnienie w beczce zasysając na miejsce pobranego powietrza nieczystości płynne. Wyposażona jest ona w zawór, który poprzez przełączenie ma możliwość tworzenia w zbiorniku również nadciśnienia wtłaczając powietrze do beczki. Jest to pomoce podczas gdy na oczyszczalni ścieków niemożliwe jest grawitacyjne opróżnienie zbiornika a nieczystości muszą zostać wypchnięte w określone miejsce (powyżej wozu asenizacyjnego). Kolejną zaletą nadciśnienia jest możliwość wypuszczenia ścieków pod ciśnieniem ponownie do szamba czy oczyszczalni przydomowej w celu zmieszania/wypłukania gęstych fekalii umiejscowionych na dnie zbiorników bezodpływowych. Pompa asenizacyjna napędzana jest najczęściej mechanicznie przy pomocy wałka połączonego z przystawką odbioru mocy umiejscowioną na skrzyni samochodu asenizacyjnego. Następnie na końcu wałka dodane jest koło pasowe, które współpracuje z kołem pasowym na wale pompy asenizacyjnej. Napęd przenoszony jest przy wykorzystaniu pasków klinowych najczęściej czterech. Możliwe jest również napędzanie hydrauliczne pompy wtedy gdy niemożliwe jest wykorzystanie napędu mechanicznego. Kompresor asenizacyjny napędzany jest wtedy pompą hydrauliczną połączoną z kompresorem za pomącą wałka przekazania mocy. Ta pompa natomiast połączona jest wężami hydraulicznymi z drugą pompą zamontowaną przy przystawce odbioru mocy w samochodzie asenizacyjnym. Panujące ciśnienie w układzie pozwala na zamienienie pracy pomp hydraulicznych na pracę mechaniczną wywołującą ruch obrotowy wałka pompy. Na wałku pompy umieszczone są łopatki, które pod wpływem obrotu i obecnej siły odśrodkowej wysuwając się współpracują z korpusem (cylindrem) pompy powodując zasysanie/tłoczenie powietrza do/z zbiornika asenizacyjnego.