Wynajem kontenerów na odpady budowlane

Kontener jest świetnym rozwiązaniem do transportu odpadów stałych i materiałów sypkich np. ziemi, piasku, kamieni. Wynajmujemy kontenery na wszelakiego odpady budowlane oraz wtedy gdy trzeba wywieźć gruz po wyburzonych ścianach czy pomieszczeniach. Jego konstrukcja i system hakowy z powodzeniem pozwala stwierdzić, że jest to wygodny sposób załadunku niepotrzebnych odpadów gabarytowych dzięki możliwości postawienia go bezpośrednio na podłożu.

Kontener na odpady to niezbędny element każdego remontu lub budowy. W istotnym stopniu pozwala on zachować czystość na budowach lub w pomieszczeniach remontowanych, pozwalając pozbyć się niepotrzebnych i zbędnych odpadów tj. gruz, glazura, tynki, płytki, karton-gips, odpady wszelakich instalacji elektrycznych i hydraulicznych (przewody, rury z PVC i PCV, rury metalowe). Wynajmujemy kontenery także na odpady biodegradowalne tj. liście, trawa, gałęzie, ziemia. Doskonale sprawdza się jako pojemnik na prasowany osad pochodzący z gminnych i miejskich oczyszczalni ścieków oraz na prasowany osad z podczyszczalni ścieków przemysłowych i poprodukcyjnych. Kontenery świetnie sprawdzają się jako wynajmowane na trociny, zręb drewniany oraz na materiały sypkie np. piasek, żwir, ziemia, kamień polny i ozdobny.
Usługa wynajmu kontenerów zaczyna się od zgłoszenia telefonicznego lub osobistego w naszej siedzibie firmy EKOAD. Następnie po ustaleniach z klientem dostarczamy kontener pod przekazany adres i ustawiamy w wyznaczonym miejscu przez zlecającego. Pojemnik zostaje zostawiony na czas załadunku zgodny z ustaleniem. Następnie po telefonicznym zgłoszeniu odbieramy wypełniony pojemnik w miarę możliwości w najkrótszym terminie przekazując odpady do zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych i budowlanych.