Na czym polega czyszczenie przydomowej oczyszczalni ścieków?

Na czym polega czyszczenie przydomowej oczyszczalni ścieków?

Kiedy gospodarstwo domowe lub przedsiębiorstwo nie mają możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej to są zobowiązani wmyśl obecnego prawa do posiadania zbiornika na nieczystości płynne. Do wyboru mają dwa rodzaje zbiorników bezodpływowych szambo szczelne lub przydomowa oczyszczalnia ścieków nazywana też szambem ekologicznym. Bardzo istotną zaletą przydomowych oczyszczalni ścieków jest ich niski koszt utrzymania wbrew pozorom. Szambo niestety musimy opróżniać średnio raz w miesiącu – przydomową oczyszczalnie ścieków raz w roku lub dwa razy w zależności od konstrukcji, rodzaju i ilości osób mieszkających.

Serwis przydomowej oczyszczalni zaczyna się od zamówienia raz w roku usługi asenizacyjnej. W celu opróżnienia nieczystości płynnych z szamba ekologicznego konieczne jest odkręcenie pokrywy osadnika. Osadnikiem jest zawsze ta komora, do którego dochodzi rura kanalizacyjna z posesji. Nadmierny osad wybieramy z komory do samego dna a następnie myjemy/czyścimy oczyszczalnie do pierwotnego stanu. Oczywiście występują różnego rodzaju oczyszczalnie ekologiczne i w zależności od rodzaju w niektórych do zaszczepienia bakterii do dalszej pracy potrzebne jest upuszczenie czynnego osadu z wozu asenizacyjnego. W innych przypadkach wystarcza tylko wrzucenie bakterii w postaci tabletek a w jeszcze innych napowietrzanie komory fermentacyjnej zbiornika. Po opróżnieniu zbiornika konieczne jest wyczyszczenie/ umycie filtra, który zapobiega się przedostawaniu grubych nieczystości do kolejnej czystej komory oczyszczalni. Jest to ważny element konserwacji, ponieważ pozwala on w prawidłowy i wystarczający sposób przedostawać się nieczystościom do czystej komory. Konsekwencją zaniedbanego filtra może być przepełnienie oczyszczalni ponieważ fekalia nie będą odpowiednio szybko przedostawać się do dalszej części oczyszczalni. Grozi to wylaniem nieczystości z przydomowej oczyszczalni lub zapchaniem kanalizacji gdyż nieczystości ciekłe nie będą posiadały prawidłowego odpływu. Warto więc pamiętać o właściwym i terminowym czyszczeniu szamba ekologicznego co pozwoli nam uniknąć wyżej wymienionych problemów.

Należy wspomnieć o terminowym wybieraniu szamba z takich zbiorników co pozwoli uniknąć zbyt dużego nagromadzenia nadmiernego osadu, który może dobić do takiego poziomu, że przedostanie się do czystej komory zbiornika a następnie do sączków rozprowadzających oczyszczone ścieki.