W jaki sposób wyposażone są pojazdy asenizacyjne

W jaki sposób wyposażone są pojazdy asenizacyjne

W jaki sposób wyposażone są pojazdy asenizacyjne wywożące szambo? Wywóz nieczystości płynnych, czyli asenizacja, to usługi wymagające nie tylko wiedzy w zakresie użytkowania takich maszyn, ale także doświadczenia niezbędnego przy realizacji usługi asenizacyjnej. Podczas transportu nieczystości wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności, dlatego ta gałąź gospodarki komunalnej jest możliwa przy użyciu tylko i wyłącznie specjalistycznych pojazdów asenizacyjnych. W tym artykule przedstawimy budowę pojazdu asenizacyjnego niezbędnego do wykonania wywozu szamba. Pojazd asenizacyjny jest szczególnym rodzajem pojazdu komunalnego. Zbudowany jest z podwozia, które może być dowolnej marki np. Scania, Volvo, Man, Daf, Iveco itd. , na które jest montowana beczka asenizacyjna. Zbiornik asenizacyjny zbudowany jest ze zwiniętej blachy o grubości ścianki min. 6 mm w walec tworzący płaszcz beczki. Do płaszcza beczki metodą spawania są przytwierdzone dennice beczki tworzące razem z płaszczem konstrukcję umożliwiającą równomierne rozłożenie ciśnienia tak alby konstrukcja po wykonaniu opróżnienia szamba zachowała swój pierwotny stan oraz stateczność. W zbiorniku obecne są tzw. wzierniki, czyli oczka służące do obserwowania poziomu cieczy w beczce podczas wykonywania pompowania szamba. Na rynku dostępne są również inne rozwiązania w postaci szklanej rury umiejscowionej pionowo obok beczki, ale niestety ich wadą jest zamarzanie ścieków przy ujemnych temperaturach po wychłodzeniu nieczystości płynnych w tejże rurce. Do kompletności sprzętu asenizacyjnego niezbędny jest zbiorniczek przelewowy mający za zadanie nie dopuścić do przelania fekali na pompę asenizacyjną. Kolejnym zadaniem zbiorniczka jest zredukowanie ciśnienia wewnątrz zbiornika po zakończeniu pompowania szamba lub po napełnieniu beczki ściekami. Umożliwia to zamontowany zawór kulowy na dnie zbiorniczka, którego zadaniem jest również wypuszczenie przelanych nieczystości płynnych lub burzyn, piany powstałych w wyniku wzburzenia pompowanych fekaliów. Do wyżej opisanego zbiorniczka wężami podłączony jest kominek wyposażony w kulę przelewową. Kula ta pływa po lustrze cieczy w momencie końca napełnienia beczki. Podnosząc się wraz z poziomem nieczystości płynnych obecnych w zbiorniku asenizacyjnym zamyka pobieranie powietrza z beczki asenizacyjnej gwarantując nie przelanie ścieków na pompę asenizacyjną zapobiegając ewentualnej awarii. Najważniejszym sercem wozu asenizacyjnego jest wcześniej wspominana pompa, którą wykonując swoją pracę tworzy podciśnienie w beczce zasysając na miejsce pobranego powietrza nieczystości płynne. Wyposażona jest ona w zawór, który poprzez przełączenie ma możliwość tworzenia w zbiorniku również nadciśnienia wtłaczając powietrze do beczki. Jest to pomoce podczas gdy na oczyszczalni ścieków niemożliwe jest grawitacyjne opróżnienie zbiornika a nieczystości muszą zostać wypchnięte w określone miejsce (powyżej wozu asenizacyjnego). Kolejną zaletą nadciśnienia jest możliwość wypuszczenia ścieków pod ciśnieniem ponownie do szamba czy oczyszczalni przydomowej w celu zmieszania/wypłukania gęstych fekalii umiejscowionych na dnie zbiorników bezodpływowych. Pompa asenizacyjna napędzana jest najczęściej mechanicznie przy pomocy wałka połączonego z przystawką odbioru mocy umiejscowioną na skrzyni samochodu asenizacyjnego. Następnie na końcu wałka dodane jest koło pasowe, które współpracuje z kołem pasowym na wale pompy asenizacyjnej. Napęd przenoszony jest przy wykorzystaniu pasków klinowych najczęściej czterech. Możliwe jest również napędzanie hydrauliczne pompy wtedy gdy niemożliwe jest wykorzystanie napędu mechanicznego. Kompresor asenizacyjny napędzany jest wtedy pompą hydrauliczną połączoną z kompresorem za pomącą wałka przekazania mocy. Ta pompa natomiast połączona jest wężami hydraulicznymi z drugą pompą zamontowaną przy przystawce odbioru mocy w samochodzie asenizacyjnym. Panujące ciśnienie w układzie pozwala na zamienienie pracy pomp hydraulicznych na pracę mechaniczną wywołującą ruch obrotowy wałka pompy. Na wałku pompy umieszczone są łopatki, które pod wpływem obrotu i obecnej siły odśrodkowej wysuwając się współpracują z korpusem (cylindrem) pompy powodując zasysanie/tłoczenie powietrza do/z zbiornika asenizacyjnego.
Wynajem kontenerów na odpady budowlane

Wynajem kontenerów na odpady budowlane

Kontener jest świetnym rozwiązaniem do transportu odpadów stałych i materiałów sypkich np. ziemi, piasku, kamieni. Wynajmujemy kontenery na wszelakiego odpady budowlane oraz wtedy gdy trzeba wywieźć gruz po wyburzonych ścianach czy pomieszczeniach. Jego konstrukcja i system hakowy z powodzeniem pozwala stwierdzić, że jest to wygodny sposób załadunku niepotrzebnych odpadów gabarytowych dzięki możliwości postawienia go bezpośrednio na podłożu.
Kontener na odpady to niezbędny element każdego remontu lub budowy. W istotnym stopniu pozwala on zachować czystość na budowach lub w pomieszczeniach remontowanych, pozwalając pozbyć się niepotrzebnych i zbędnych odpadów tj. gruz, glazura, tynki, płytki, karton-gips, odpady wszelakich instalacji elektrycznych i hydraulicznych (przewody, rury z PVC i PCV, rury metalowe). Wynajmujemy kontenery także na odpady biodegradowalne tj. liście, trawa, gałęzie, ziemia. Doskonale sprawdza się jako pojemnik na prasowany osad pochodzący z gminnych i miejskich oczyszczalni ścieków oraz na prasowany osad z podczyszczalni ścieków przemysłowych i poprodukcyjnych. Kontenery świetnie sprawdzają się jako wynajmowane na trociny, zręb drewniany oraz na materiały sypkie np. piasek, żwir, ziemia, kamień polny i ozdobny.
Usługa wynajmu kontenerów zaczyna się od zgłoszenia telefonicznego lub osobistego w naszej siedzibie firmy EKOAD. Następnie po ustaleniach z klientem dostarczamy kontener pod przekazany adres i ustawiamy w wyznaczonym miejscu przez zlecającego. Pojemnik zostaje zostawiony na czas załadunku zgodny z ustaleniem. Następnie po telefonicznym zgłoszeniu odbieramy wypełniony pojemnik w miarę możliwości w najkrótszym terminie przekazując odpady do zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych i budowlanych.

Obsługa przydomowej oczyszczalni ścieków, szamba ekologicznego.

Obsługa przydomowej oczyszczalni ścieków, szamba ekologicznego.

Każdy budynek musi mieć zapewniony system odprowadzania ścieków. Jednym z stosowanych rozwiązań jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Jest to metoda, która w ciągu ostatnich lat staje sie coraz bardziej popularna ze względu swój ekologiczny charakter oraz niewielkie koszty eksploatacyjne. System przydomowej oczyszczalni ścieków jest bardzo dobrym rozwiązaniem z perspektywy późniejszych oszczędności na usługach asenizacyjnych. Asenizacja w takich zbiornikach wymagana jest z reguły raz na rok, lub dwa razy do roku w przypadkach gdy w gospodarstwie jest więcej osób niż przewiduje to zamontowana eko oczyszczalnia.
Taki zbiornik jest wtedy za mały w stosunku do ilości korzystających osób w gospodarstwie dlatego wymaga częstszego czyszczenia i opróżniania z nadmiernego osadu. Niezastosowanie się do wyżej opisanej reguły nie jest oczywiście koniecznością, ale gwarantuje uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji. Mianowicie problem z gwarancją, którymi zazwyczaj są objęte takie eko zbiorniki, a co gorsza przedostaniem się nadmiernego osadu i grubych frakcji z ścieków do kolejnych komór oczyszczalni lub systemu sączkowego. Te zanieczyszczenia mogą zablokować odpływ do systemu sączkowego lub całkowite zatkanie co może być powodem awarii oczyszczalni biologicznej. Usługa wywozu nieczystości płynnych z tego typu zbiorników pozwoli zagwarantować opróżnienie zbiornika z grubych frakcji i nadmiernego osadu a przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie mogła funkcjonować w prawidłowy sposób. Warto pamiętać o tabletkach, środkach zawierających żywe kultury bakterii, żeby takie szambo przydomowe mogło pracować w prawidłowy sposób. Pozwalają one na zaszczepienie kolonii bakteryjnych, które w późniejszych etapach wraz z obecnością tlenu, który jest niezbędny do ich funkcjonowania wytrącają nadmierny osad oczyszczając ścieki w czystą wodę. Bardzo ważną zaletą tychże bakterii jest pozytywny wpływ na redukcje toksycznych związków gazowych co ogranicza nadmierny nieprzyjemnych zapach z takiego zbiornika lub systemu kanalizacyjnego budynku. Występują dwa rodzaje zbiorników ekologicznych z systemem napowietrzania i bez napowietrzania. Jeden i drugi sposób jest prawidłowy w jednym bakterie pracują w oparciu o wytworzony tlen poprzez napowietrzenie natomiast w drugim beztlenowo bez obecności tlenu. Ile producentów tyle rozwiązań a jak wiadomo rynek jest nasycony różnymi rozwiązaniami – z napowietrzaniem/bez napowietrzania, -jednokomorowe/ dwukomorowe/trzykomorowe, z pompą rozprowadzającą oczyszczoną wodę/z rozprowadzeniem grawitacyjnym. Minusem niestety tego rozwiązania jest drogi koszt wybudowania i zamontowania w porównaniu do tradycyjnego szamba betonowego, z tworzywa sztucznego. Jednakże w pewnym stopniu rekompensatą jest właśnie oszczędność na wymaganej mniejszej częstotliwości czyszczenia i opróżniania takich zbiorników zwanym usługą asenizacyjną lub wywozem szamba. Jednak warto pamiętać o tym corocznym wywozie nieczystości płynnych z tego zbiornika, gdyż jest to na pewno tańsze rozwiązanie niż późniejsza konsekwencja awarii przydomowej oczyszczalni i koszt dużo wyższy w stosunku do samej usługi asenizacyjnej. Na koniec dodam, że warto sito i zbiornik po opróżnieniu skrupulatnie oczyścić strumieniem wody/lancą myjki ciśnieniowej (karchera) by przywrócić mu pierwotny wygląd i funkcjonalność.
Jaki zbiornik na szambo wybrać ?

Jaki zbiornik na szambo wybrać ?

Na rynku obecnie jest wiele zbiorników, które można z powodzeniem przeznaczyć na zbiornik na szambo lub nieczystości płynne. Postaram się w krótkim artykule przedstawić te z doświadczenia uważane za dobre ze względu na różne cechy: cenę, jakość, obsługę, szczelność. W tym temacie warte uwagi są dwie grupy zbiorników najbardziej popularne szamba betonowe oraz szamba plastikowe. Zbiorniki betonowe charakteryzują się bardzo dużą trwałością, regularnym kształtem oraz różnorodnością wielkości od 2 m3 do 20 m3. Jest to bardzo dobre rozwiązanie ale niestety ustępują szambom z tworzywa sztucznego pod względem szczelności. Atest atestem a w rzeczywistości może tak się stać, że na podmokłym terenie szambo cały czas będzie pełne z powodu nachodzenia wód gruntowych do zbiornika. Konsekwencją tego może być wymagana większa częstotliwość wykonywania usługi asenizacyjnej. Szamba plastikowe charakteryzują się dużą różnorodnością oferowanych pojemności na rynku, ale mniejszą niż w przypadku szamb betonowych. Jednakże posiadają dużą zaletę w porównaniu do zbiorników betonowych a mianowicie stuprocentową szczelność gwarantującą nie nachodzenie wody gruntowej do szambo nawet na podmokłych terenach. Nie ulega dyskusji, że do tej grupy zbiorników zaliczamy przydomowe oczyszczalnie ścieków inaczej zwane eko szambami. Te zbiorniki na fekalie posiadają małe pojemności ok. 2-3 m3 i są wzbogacone o sączki lub specjalne pompy do oczyszczania i rozprowadzana oczyszczonej wody w grunt. Niestety są to lekkie zbiorniki czy to mały czy duży zbiornik i należy pamiętać o napełnieniu po wykonaniu czyszczenia i opróżnienia szamba. Konsekwencją nie napełnienia zbiornika może być wypłynięcie go z gruntu w przypadku gdy zbiornik zostanie umieszczony na terenie zwanym kurzawką, czyli gruncie posiadającym wody gruntowe na głębokości podpowierzchniowych. Nie dotyczy to szamba betonowego, które jest często czterokrotnie cięższe od szamba plastikowego.

Rodzaje ścieków występujących w otoczeniu oraz sposób ich transportowania

Rodzaje ścieków występujących w otoczeniu oraz sposób ich transportowania

Ze względu na pochodzenie i skład chemiczny ścieków wyróżniamy następujący podział: ścieki bytowe (komunalne), ścieki przemysłowe, rolnicze tj. odchody zwierzęce (gnojowica), wody opadowe (deszczówka), podgrzane (geotermalne źródła). Transport tych fekalii ze względu na ich stan skupienia odbywa się dwoma sposobami a mianowicie tradycyjnym transportem beczkowozami asenizacyjnymi oraz wypierającym transportem rurociągowym opartym o metodę spływu grawitacyjnego wspomaganego licznymi przepompowniami (tam gdzie nie pozwala na to ukształtowanie terenu). Transport samochodowy ścieków odbywa się najczęściej w przypadku opróżniania przydomowego szamba, zbiornika na ścieki przy zakładzie przemysłowym lub gdy zdarzy się awaria sieci kanalizacyjnej (bezpośrednio z rurociągu lub przepompowni ścieków). Zgodnie z obowiązującym prawem, przewożąc ścieki pojazdem lub zespołem pojazdów asenizacyjnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony nie trzeba posiadać licencji na wykonywanie transportu drogowego ani zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego. W tym przypadku zastosowanie mają przepisy ustawy o transporcie drogowym, dotyczące przewozów na potrzeby własne. Niestety to nie wszystkie dokumenty jakie powinno posiadać przedsiębiorstwo zajmujące się opróżnianiem szamb. A mianowicie takowa firma powinna posiadać zezwolenie na świadczenie usług w zakresie transportu nieczystości ciekłych na terenach, na których ma zamiar świadczyć usługi. Zezwolenie tego typu jest wydawane przez każde miasto i gminę po uprzednim przedstawieniu dokumentów wymaganych i wpisanych w ustawie ministra środowiska oraz dokumentów prawa miejscowego miasta, gminy. Naturalnie by sukcesywnie realizować wywóz nieczystości trzeba posiadać umowę z oczyszczalniami ścieków aby sukcesywnie dostarczać nieczystości płynne bytowe i przemysłowe. Transport nieczystości ciekłych wymaga specjalistycznego sprzętu, załogi o wysokich kwalifikacjach oraz wieloletniego doświadczenia. Dzięki temu firma może elastycznie reagować na potrzeby klientów. Zachęcamy do współpracy z naszym przedsiębiorstwem gdyż firma EKOAD spełnia wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące opróżniania szamb i transportu nieczystości ciekłych.
Procedury wywozu szamba, nieczystości płynnych.

Procedury wywozu szamba, nieczystości płynnych.

Jeżeli posesja nie posiada przyłącza do sieci kanalizacyjnej, wytworzone na jej terenie nieczystości płynne powinny być odprowadzane do zbiorników bezodpływowych (przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika nazywanego szambem). Szambo musi być co pewien czas opróżniane w odróżnieniu od oczyszczalni ścieków. W 1971 roku powstała ustawa, która za samodzielny wywóz nieczystości płynnych przewiduje grzywnę w wysokości 1500 zł. Zweryfikowanie tego faktu jest trudne dlatego władze znalazły inne rozwiązanie tego problemu, który grozi skażeniem gleby fekaliami. Gminy i miasta postanowiły zacząć prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne, a także przydomowych oczyszczalni ścieków. Dlatego organy sprawdzające posiadają informacje na temat tego kto jaki zbiornik posiada lub czy jest podłączony do miejskiej lub gminnej kanalizacji. Na podstawie tych informacji uprawnione organy gminne i miejskie egzekwują od obywateli wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki zaświadczenia, faktury potwierdzające wykonanie usługi asenizacyjnej. Właśnie za nie posiadanie tych dokumentów lub jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego ten wywóz grozi kolejna grzywna.

Właściwym sposobem jest zlecenie opróżnienia szamba lub ekoszamba uprawnionej do tego firmie, która świadczy usługi asenizacyjne. Kontrola polega na sprawdzeniu, czy z firmą została zawarta umowa pisemna lub ustna oraz czy zaświadczenia za usługę są wystawiane regularnie. Nie dotyczy to ekoszamba zwanego przydomową oczyszczalnią ścieków, której obsługa rządzi sie innymi prawami. W przypadku tych zbiorników bezodpływowych część fekalii, ścieków jest oczyszczana i poprzez nitki sączkowe wchłaniana do gleby. Zaleca się jednocześnie opróżnianie tego zbiornika raz do roku lub przy większej lub zwiększonej liczbie osób raz na pół roku. Opróżnienie następuje z komory najbardziej zanieczyszczonej, czyli tej, do której dochodzi rura kanalizacyjna z gospodarstwa domowego. Nie utrzymanie tej częstotliwości czyszczenia zbiornika może prowadzić do przedostania się osadu ściekowego do czystych komór zbiornika. W konsekwencji grozi to przedostaniem się frakcji grubych do systemu sączkowego, który może zostać zanieczyszczony i zatkany osadem płynnym. Grozi do przepełnieniem eko oczyszczalni lub co gorsza wystąpieniem braku drożności kanalizacji.