Wywóz nieczystości płynnych z szamba, oczyszczalni przydomowej - o czym należy pamiętać

Wywóz nieczystości płynnych z szamba, oczyszczalni przydomowej - o czym należy pamiętać

Wiadomo nie od dziś, że każde gospodarstwo domowe oraz firmy (przedsiębiorstwa) generują ścieki. Jeśli nieczystości płynne pochodzą z bytowania (funkcjonowania) ludzkości są one nazywane fachowo ściekami bytowymi, komunalnymi. Jednakże obok tychże ścieków występują również nieczystości płynne będące produktem ubocznym różnego rodzaju przemysłów najczęściej spożywczych, które nazywamy nieczystościami ciekłymi przemysłowymi. Inną nazwą, pod którą możemy spotkać ten rodzaj nieczystości płynnych to ścieki, odpady poprodukcyjne. 

Porównując te dwa rodzaje ścieków wiadomo nie od dziś, że groźniejsze dla środowiska są te opisane jako drugie w kolejności ze względu na kilkukrotne przekroczenie parametrów dopuszczalnych ścieków w stosunku do obowiązujących norm. Wspomnę jeszcze tylko, że w celu unieszkodliwienia nieczystości ścieków przemysłowych w zakładach są stosowane specjalistyczne podczyszczalnie, oczyszczalnie ścieków przemysłowych. Dzięki, którym po przeprowadzeniu i zbiciu niekorzystnych parametrów przekroczonych podczyszczone ścieki przemysłowe mogą trafić do miejskiej kanalizacji ściekowej wraz z nieczystościami bytowymi. Następnie kanalizacją, rurociagami kanalizacyjnymi do miejskich, gminnych oczyszczalni ścieków.

W dzisiejszym artykule zajmiemy się tymi pierwszymi pochodzącymi z gospodarstw domowych wytwarzanych podczas normalnego funkcjonowania człowieka. Należy pamiętać o regularnym i systematycznym opróżnianiu szamba lub oczyszczalni ekologicznej tzw. przydomowej. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych problemów z kanalizacją, która może ulec zapchaniu, niedrożności.  W wyniku zalegających nieczystości w rurach, które powinny swobodnie spływać do zbiorników bezodpływowych . Kolejnym symptomem niekonsekwencji czyszczenia i opróżniania szamba mogą być nieprzyjemne zapachy z zbiornika docierające przez kanalizację domową do otoczenia domu, które mogą zostać samoczynnie wytworzone podczas beztlenowego rozkładu nieczystości ciekłych. Warto dlatego regularnie zlecać wykonanie usługi asenizacyjnej firmie zajmującej się opróżnianiem szamb i oczyszczalni przydomowych. Jeśli chodzi o zbiornik typu szambo to wyznacznikiem jest napełnienie się szamba – jeśli pełne zgłaszamy usługę firmie specjalizującej się w tym temacie. W przypadku szamba ekologicznego wyznacznikiem częstotliwości opróżniania jest czas – raz na rok w przypadku gdy wielkość oczyszczalni była dostosowana do liczy osób zamieszkujących dana placówkę lub raz na pół roku kiedy ilość osób zwiększyła się a oczyszczalnie przydomową zamontowano na mniejszą ilość osób.

Ważnym aspektem jest kontrolowanie szamba, które pozwoli uniknąć zalania posesji gdy wóz asenizacyjny zostanie zamówiony nie w czas. Kontrolowanie wykonujemy poprzez osobiste odsunięcie włazu do zbiornika i sprawdzenie poziomu cieczy w zbiorniku. Następnym sposobem kontrolowania jest możliwość zamontowania w zbiorniku specjalnej czujki z pływakiem pływającym po lustrze ścieków. Pływak podnosi wraz z poziomem cieczy w zbiorniku asenizacyjnym aż do momentu zapełnienia – wtedy aparatura za pomocą dźwięku alarmuje o potrzebie opróżnienia szamba.

Odnośnie przydomowych oczyszczalni ważnym aspektem jest stosowanie bakterii wzmacniających beztlenowy rozkład ścieków w zbiorniku zapobiegając wydzielaniu się nieprzyjemnych gazów, oczyszczeniu cieczy do możliwości aplikowania jej wgłąb gleby oraz zamienieniu komory z ściekami wpływającymi na biologiczną oczyszczalnie ścieków bytowych, komunalnych. Warto dbać więc o zbiorniki bezodpływowe i w porę serwisować gdyż od tego zależy pozytywne funkcjonowanie kanalizacji ściekowej.

Kiedy konieczne jest zastosowanie szczelnego szamba?

Kiedy konieczne jest zastosowanie szczelnego szamba?

Szambo to zbiornik bezodpływowy służący do gromadzenia nieczystości płynnych (ciekłych), ścieków. Wykonywane są z materiałów gwarantujących nieprzepuszczalność i szczelność, dzięki czemu nieczystości ciekłe nie są w stanie przedostać się do gruntu. Szczelność zbiorników bezodpływowych ma szczególne znaczenie na terenach podmokłych, o podwyższonym poziomie wód gruntowych gwarantując nie nachodzenie wody do zbiorników.

Szamba najczęściej wykonywane są z betonu oraz tworzyw sztucznych, ponieważ właśnie te materiały gwarantują szczelność i nieprzepuszczalność. Jednakże zdarzają się zbiorniki na szambo wykonane z metalu np. po silosach czy zbiornikach ciśnieniowych (gazowych). Niestety wadą tych szamb jest wraz z wiekiem zbiornika obecna i postępująca korozja prowadząca do niszczenia zbiornika, powstania z biegiem czasu ewentualnych nieszczelności. 

Zbiorniki do gromadzenia nieczystości płynnych są stosowane z konieczności do dnia dzisiejszego na terenach gdzie nie ma możliwości podłączenia posesji, budynku do kanalizacji. Szamba powinny mieć szczelne i nieprzepuszczalne dno, ściany. Połączenia pomiędzy elementami budowy powinny być uszczelnione klejem gwarantującym szczelność całej konstrukcji. Szambo powinno posiadać szczelny otwór do sprawdzania i opróżniania ścieków, nieczystości płynnych oraz system odprowadzający opary, szkodliwe gazy z zbiornika.

Ważną informacją jest to, że do 10 m3 pojemności zbiornika nie potrzebujemy zgody na budowę takiego szamba. Niestety powyżej tej pojemności wymagane jest zgłoszenie i uzyskanie zgody na budowę zbiornika powyżej 10 m3 od odpowiedniego organu wydającego takie decyzje.

Obecnie na rynku dostępny jest szeroki asortyment  szamb ze względu na rodzaj materiału, z którego są wykonane tj. beton, żelbeton, tworzywo sztuczne (plastik), metal. Nie ma również problemu z pojemnościami zbiorników, które wahają się w następującym przedziale 2-20 m3. Niestety czym większy zbiornik tym cena wyższa co jest logiczne we względu na ilość potrzebnego materiału do wykonania zbiornika bezodpływowego. Jednakże większe szambo swą cenę zakupu rekompensuje tym, że na dłuższe użytkowanie wystarcza. Kolejnym plusem jest to, że będziemy mogli zamówić większy pojazd asenizacyjny a jak wiadomo z reguły czym więcej ścieków, fekalii zabranych jednorazowo tym cena atrakcyjniejsza usługi asenizacyjnej.