Wywóz nieczystości płynnych z szamba, oczyszczalni przydomowej - o czym należy pamiętać

Wywóz nieczystości płynnych z szamba, oczyszczalni przydomowej - o czym należy pamiętać

Wiadomo nie od dziś, że każde gospodarstwo domowe oraz firmy (przedsiębiorstwa) generują ścieki. Jeśli nieczystości płynne pochodzą z bytowania (funkcjonowania) ludzkości są one nazywane fachowo ściekami bytowymi, komunalnymi. Jednakże obok tychże ścieków występują również nieczystości płynne będące produktem ubocznym różnego rodzaju przemysłów najczęściej spożywczych, które nazywamy nieczystościami ciekłymi przemysłowymi. Inną nazwą, pod którą możemy spotkać ten rodzaj nieczystości płynnych to ścieki, odpady poprodukcyjne. 

Porównując te dwa rodzaje ścieków wiadomo nie od dziś, że groźniejsze dla środowiska są te opisane jako drugie w kolejności ze względu na kilkukrotne przekroczenie parametrów dopuszczalnych ścieków w stosunku do obowiązujących norm. Wspomnę jeszcze tylko, że w celu unieszkodliwienia nieczystości ścieków przemysłowych w zakładach są stosowane specjalistyczne podczyszczalnie, oczyszczalnie ścieków przemysłowych. Dzięki, którym po przeprowadzeniu i zbiciu niekorzystnych parametrów przekroczonych podczyszczone ścieki przemysłowe mogą trafić do miejskiej kanalizacji ściekowej wraz z nieczystościami bytowymi. Następnie kanalizacją, rurociagami kanalizacyjnymi do miejskich, gminnych oczyszczalni ścieków.

W dzisiejszym artykule zajmiemy się tymi pierwszymi pochodzącymi z gospodarstw domowych wytwarzanych podczas normalnego funkcjonowania człowieka. Należy pamiętać o regularnym i systematycznym opróżnianiu szamba lub oczyszczalni ekologicznej tzw. przydomowej. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych problemów z kanalizacją, która może ulec zapchaniu, niedrożności.  W wyniku zalegających nieczystości w rurach, które powinny swobodnie spływać do zbiorników bezodpływowych . Kolejnym symptomem niekonsekwencji czyszczenia i opróżniania szamba mogą być nieprzyjemne zapachy z zbiornika docierające przez kanalizację domową do otoczenia domu, które mogą zostać samoczynnie wytworzone podczas beztlenowego rozkładu nieczystości ciekłych. Warto dlatego regularnie zlecać wykonanie usługi asenizacyjnej firmie zajmującej się opróżnianiem szamb i oczyszczalni przydomowych. Jeśli chodzi o zbiornik typu szambo to wyznacznikiem jest napełnienie się szamba – jeśli pełne zgłaszamy usługę firmie specjalizującej się w tym temacie. W przypadku szamba ekologicznego wyznacznikiem częstotliwości opróżniania jest czas – raz na rok w przypadku gdy wielkość oczyszczalni była dostosowana do liczy osób zamieszkujących dana placówkę lub raz na pół roku kiedy ilość osób zwiększyła się a oczyszczalnie przydomową zamontowano na mniejszą ilość osób.

Ważnym aspektem jest kontrolowanie szamba, które pozwoli uniknąć zalania posesji gdy wóz asenizacyjny zostanie zamówiony nie w czas. Kontrolowanie wykonujemy poprzez osobiste odsunięcie włazu do zbiornika i sprawdzenie poziomu cieczy w zbiorniku. Następnym sposobem kontrolowania jest możliwość zamontowania w zbiorniku specjalnej czujki z pływakiem pływającym po lustrze ścieków. Pływak podnosi wraz z poziomem cieczy w zbiorniku asenizacyjnym aż do momentu zapełnienia – wtedy aparatura za pomocą dźwięku alarmuje o potrzebie opróżnienia szamba.

Odnośnie przydomowych oczyszczalni ważnym aspektem jest stosowanie bakterii wzmacniających beztlenowy rozkład ścieków w zbiorniku zapobiegając wydzielaniu się nieprzyjemnych gazów, oczyszczeniu cieczy do możliwości aplikowania jej wgłąb gleby oraz zamienieniu komory z ściekami wpływającymi na biologiczną oczyszczalnie ścieków bytowych, komunalnych. Warto dbać więc o zbiorniki bezodpływowe i w porę serwisować gdyż od tego zależy pozytywne funkcjonowanie kanalizacji ściekowej.