Kiedy konieczne jest zastosowanie szczelnego szamba?

Kiedy konieczne jest zastosowanie szczelnego szamba?

Szambo to zbiornik bezodpływowy służący do gromadzenia nieczystości płynnych (ciekłych), ścieków. Wykonywane są z materiałów gwarantujących nieprzepuszczalność i szczelność, dzięki czemu nieczystości ciekłe nie są w stanie przedostać się do gruntu. Szczelność zbiorników bezodpływowych ma szczególne znaczenie na terenach podmokłych, o podwyższonym poziomie wód gruntowych gwarantując nie nachodzenie wody do zbiorników.

Szamba najczęściej wykonywane są z betonu oraz tworzyw sztucznych, ponieważ właśnie te materiały gwarantują szczelność i nieprzepuszczalność. Jednakże zdarzają się zbiorniki na szambo wykonane z metalu np. po silosach czy zbiornikach ciśnieniowych (gazowych). Niestety wadą tych szamb jest wraz z wiekiem zbiornika obecna i postępująca korozja prowadząca do niszczenia zbiornika, powstania z biegiem czasu ewentualnych nieszczelności. 

Zbiorniki do gromadzenia nieczystości płynnych są stosowane z konieczności do dnia dzisiejszego na terenach gdzie nie ma możliwości podłączenia posesji, budynku do kanalizacji. Szamba powinny mieć szczelne i nieprzepuszczalne dno, ściany. Połączenia pomiędzy elementami budowy powinny być uszczelnione klejem gwarantującym szczelność całej konstrukcji. Szambo powinno posiadać szczelny otwór do sprawdzania i opróżniania ścieków, nieczystości płynnych oraz system odprowadzający opary, szkodliwe gazy z zbiornika.

Ważną informacją jest to, że do 10 m3 pojemności zbiornika nie potrzebujemy zgody na budowę takiego szamba. Niestety powyżej tej pojemności wymagane jest zgłoszenie i uzyskanie zgody na budowę zbiornika powyżej 10 m3 od odpowiedniego organu wydającego takie decyzje.

Obecnie na rynku dostępny jest szeroki asortyment  szamb ze względu na rodzaj materiału, z którego są wykonane tj. beton, żelbeton, tworzywo sztuczne (plastik), metal. Nie ma również problemu z pojemnościami zbiorników, które wahają się w następującym przedziale 2-20 m3. Niestety czym większy zbiornik tym cena wyższa co jest logiczne we względu na ilość potrzebnego materiału do wykonania zbiornika bezodpływowego. Jednakże większe szambo swą cenę zakupu rekompensuje tym, że na dłuższe użytkowanie wystarcza. Kolejnym plusem jest to, że będziemy mogli zamówić większy pojazd asenizacyjny a jak wiadomo z reguły czym więcej ścieków, fekalii zabranych jednorazowo tym cena atrakcyjniejsza usługi asenizacyjnej.