Praca EKOAD w czasie pandemii koronawirusa COVID-19 - zajmującego się wywozem szamba, asenizacji w Kalisz , Turek

Praca EKOAD w czasie pandemii koronawirusa COVID-19 - zajmującego się wywozem szamba, asenizacji w Kalisz , Turek

W związku z obecną sytuacji epidemiologiczną informujemy, że nadal jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie wywozu szamba i nieczystości płynnych (ciekłych). Jednakże usługę staramy się wykonywać bez kontaktu z Państwem ze względów bezpieczeństwa. Usługa asenizacyjna ogranicza się do wskazania przez zleceniodawcę zbiornika na szambo. Po wskazaniu zbiornika na nieczystości ciekłe prosimy Państwa o pozostanie w domu ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo. Płatność za wykonaną usługę asenizacji rekomendujemy wykonywać za pośrednictwem przelewu, lub gotówką z tym, że gotówka odpowiednio zabezpieczona zostaje pozostawiona w umówionym miejscu poprzez rozmowę telefoniczną. Wmyśl wspólnego dobra wychodzimy na przeciw wirusowi mając nadzieję, że takie środki bezpieczeństwa pozwolą nam i Państwu przetrwać ten ciężki czas. Jednocześnie staramy się stałym jak i nowym klientom pomóc by w tym okresie nie musieli się przejmować przepełnionym szambem, które ze względu na pozostawanie w domach zapełnia się znacznie szybciej niż podczas dotychczasowego normalnego funkcjonowania.  Wszystkim naszym klientom życzymy zdrowia oraz wytrwałości w tym ciężkim czasie.