Wywóz nieczystości płynnych przemysłowych, ścieków przemysłowych czy warto powierzyć firmie EKOAD?

Wywóz nieczystości płynnych przemysłowych, ścieków przemysłowych czy warto powierzyć firmie EKOAD?

Nieczystości płynne towarzyszą nam od chwili powstania sieci kanalizacyjnych oraz zbiorników na nieczystości płynne nazywanymi szambami. Powoli w dzisiejszych czasach kończy się era wozów asenizacyjnych wywożących szambo i nieczystości ciekłe. Spowodowane jest to tym, że powstające sieci kanalizacyjne w dużej mierze wypierają i zastępują szambo i oczyszczalnie przydomowe. Jednakże występują miejsca, które nie są i nigdy nie będą posiadały przyłącza do kanalizacji ze względu na ukształtowanie terenu lub małą ilość gospodarstw domowych. Dlatego bezsensownym i nieopłacalnym jest wykonanie kanalizacji.

Nieczystości płynne przemysłowe ze względu na zbyt wysoką zawartość  niektórych parametrów uważane są za niebezpieczne dla środowiska a co za tym idzie ciężkimi do oczyszczenia na oczyszczalniach ścieków. Występują dwa rodzaje możliwości zredukowania przekroczonych parametrów i oczyszczenia nieczystości płynnych przemysłowych. Pierwszą metodą jest pomieszanie ścieków w reaktorze biologicznym w niewielkiej procentowej ilości z ściekami komunalnymi (bytowymi). Zazwyczaj jest to nie więcej niż 20% w stosunku do ilości nieczystości komunalnych. Drugim sposobem oczyszczenia ścieków przemysłowych jest zbicie, redukcja przekroczonych parametrów poprzez dodanie specjalnych związków na bazie pixów doprowadzających ścieki przemysłowe do poziomu możliwego do oczyszczenia w reaktorach biologicznych na gminnych i miejskich oczyszczalniach ścieków.

Przedsiębiorstwo silne i wiarygodne to takie mogące zaoferować swojemu klientowi to czego oczekuje,  czyli zadowolenie w tym przypadku z wykonanej usługi asenizacyjnej, żeby tak się stało firma trudniąca się asenizacją powinna posiadać odpowiednie możliwości. W tym przypadku odpowiednią ilość oczyszczalni odbierających i przejmujących odpady płynne przemysłowe. Nasza firma EKOAD takowe posiada co pozwala zlecić naszemu przedsiębiorstwu wywóz nieczystości płynnych przemysłowych i komunalnych. Posiadamy również odpowiednie pozwolenia na przewożenie oraz transport osadów z zakładowych podczyszczalni i oczyszczalni ścieków. Gwarantuje to nadany naszej firmie numer identyfikacyjny BDO (BAZA DANYCH ODPADOWYCH). Zapraszamy to składania zleceń na wywóz nieczystości z szamba przemysłowego, komunalnego, bytowego oraz ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.